Friday, January 24, 2020
Sách hay cho bé

Alphabet

Một cuốn sách dạy trẻ về bảng chữ cái tiếng Anh vô cùng sinh động. Đây là cuốn sách đẹp, nội dung đa dạng và dành cho những thiên thần bé nhỏ đang ở độ tuổi Toddler.
Linh tải: https://goo.gl/QokAN5


Nguồn tài liệu tiếng anh Ecokid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top